Ouderraad

Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit een groep actieve en enthousiaste ouders, die samen de schakel vormen tussen ouders, school, bestuur en medezeggenschapsraad. De werkzaamheden die de ouderraad uitvoert, dragen bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs en betrekken ouders bij de school. De OR bestaat uit 8 ouders en 2 teamleden van de school, die de OR op de hoogte houden van de activiteiten voor en met de leerlingen. De OR komt zo’n 6 keer per jaar bij elkaar om de wensen vanuit het team voor onderwijsondersteuning te inventariseren en om activiteiten te organiseren voor de leerlingen.
 
Taken
Het organiseren van en ondersteunen bij activiteiten rondom school, die niet tot de kerntaken van de leerkrachten horen;
het financieren van allerlei zaken die ten goede komen aan de kinderen, maar buiten het normale budget van de school vallen, zoals bijdragen voor schoolreisjes, Sint- en Kerstcadeautjes en het aanspreekpunt te zijn voor ouders voor zaken in en rondom school.
 
Ouderbijdrage
Om alle activiteiten mogelijk te maken wordt aan het begin van het schooljaar een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd. Het bedrag is € 25,- per kind: dit mag meer zijn als het kan. Daar waar het niet kan, zou het in overleg met schooldirectie minder kunnen zijn. Daarnaast organiseert de OR een activiteit om extra geld in de kas te krijgen.
 
Activiteiten
De OR organiseert en ondersteunt o.a. bij de volgende activiteiten:
Sinterklaasviering
Kerstviering
Paasontbijt
Schoonmaakavonden
Ouderavonden
Avondvierdaagse
Afscheid groep 8
 
Leden OR

Personeelslid Ouderlid
Gineke Schonewille
Leerkracht Olifantengroep
Louise Wijnberg
moeder van Sophie (groep 7) en Meino (groep 5)
IJda de Laat
Leerkracht groep 6
Jeannine Wittenberg
moeder Barrelt en Brianna 
 
 
  Annet Bos
Moeder van Matthias, Felicia (groep 7), Samuel en Frederik
 
  Annet Moesbergen
Moeder van Marijn (groep 4) en Rens (Leeuwengroep)
 
  Alexander Mateman
Vader van Hugo (groep 4), Casper (groep 2/3) en Cato
 
  Barry Bos
Vader van Ruben (groep 6/7), Julia (groep 5) en Marijn (groep 2/3)
 
  Diana van den Berg
Moeder van Levi (groep 7) en Daniël (groep 4)


 
De leden van de OR zijn vaak op school te vinden of schenken uw koffie in bij diverse activiteiten. Heeft u vragen of wilt u meer weten over het ouderraadswerk, vraag het hen gerust. Elk jaar zijn er weer nieuwe leden nodig, dus wilt u meer betrokken zijn bij de school van uw kind, neem dan contact op met de voorzitter, Louise Wijnberg ( ouderraad@olijfboom.school)