Onze school kent een vijf-gelijke-schooldagen rooster. We beginnen dagelijks om 8:30 uur en zijn om 14:15 uur uit.
Uit de in januari gehouden enquête bleek dat ouders en kinderen het fijn zouden vinden als er wat momenten zouden zijn waarop er samen
geluncht kan worden. Daarnaast hebben we toen al de etenspauze voor de bovenbouw verlengd met 5 minuten omdat een aantal ouders
de etenspauze te kort vond. De nieuwe schooltijden creëren de mogelijkheid voor een aantal vrije middagen per jaar, met voor de
kleutergroepen nog een extra aantal vrije middagen. De data voor de vrije middagen en studiedagen zullen voor de zomervakantie onder het vakantierooster geplaatst worden. Klik hier voor het invoeringsdocument 'De Olijfboom naar andere schooltijden'. Bovenstaande wijziging is hierin niet opgenomen.