Strategisch beleid

Wie zijn we als christelijke school en wat onderscheidt ons van andere (christelijke) scholen? Wat hebben onze kinderen nodig om in deze snel veranderende samenleving hun plaats in te nemen? Hoe kunnen wij als school zorgen voor een optimale leeromgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen? Wat houden we vast en wat zijn onze verbeterpunten? In dit document kunt u lezen  in welke richting we willen gaan en welke doelen we ons stellen binnen de verschillende domeinen.
 
Klik hier om ons Strategisch Beleidsplan 2015-2019 te lezen