Activiteitenkalender 2019-2020

3 september

Jaaropening in de hal met ouders

8.45 uur

 

Openingsmaaltijd OR

17.30 uur

16-20 september

Verkeersweek

 

16 september

Informatieavond groep 3

19.00 uur

 

Informatieavond groep 4

19.45 uur

17 september

Informatieavond groep 1/2

19.30 uur

18 september

Studiemiddag, kinderen zijn om 12.uur uit

 
 

Informatieavond groep 7/8 en 8

19.30 uur

19 september

Informatieavond groep 5

19.00 uur

 

Informatieavond groep 6

19.45 uur

 

Informatieavond groep 7

20.30 uur

23-27 september

Ouder-kind gesprekken

v.a. 14.30 uur

25 september

Start kinderpostzegels

 

1 oktober

Start Christelijke kinderboekenmaand

 

11 oktober

Uitje Ouderraad

 

14-18 oktober

Kijkmorgens groep 1 t/m 3

 

16 oktober 

Fietsenkeuring groep 6, 7 en 8

 

18 oktober

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

21-25 oktober

Herfstvakantie

 

28 oktober

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

6 november

Dankdag, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

18-22 november

Inloopmomenten

v.a. 14.30 uur

5 december

Sinterklaasviering, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

18 december

Kerstviering kleuters

19.00 uur

19 december

Kleuters uiterlijk om 10.00 uur op school

 
 

Kerstviering groep 3 t/m 8 in de klas

19.00 uur

20 december

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

23 december t/m

3 januari

Kerstvakantie

 

20 t/m 24 januari

Themaweek kerk en school

 

26 januari

Kerk- en schooldiensten

 


 

28 januari

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

6 februari

Rapport mee

 

6 en 11 februari

10-minutengesprekken

 

21 februari

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

24 t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

 

2 maart

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

11 maart

Biddag, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

17 maart

Studiemiddag, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 
 

Schoonmaakavond

19.00 uur

18 maart

Open dag voor nieuwe leerlingen 

‘s morgens en

‘s avonds

9 april

Paasviering in de kerk met ouders

13.00 uur

10 t/m 13 april

Goede vrijdag en Pasen, kinderen zijn vrij

 

15 en 16 april

Cito eindtoets groep 8

 

17 april

Koningsspelen, kinderen zijn om 13.00 uur uit

 

22 en 23 april

Schoolfotograaf

 

24 april

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

27 april t/m 8 mei

Meivakantie

 

12 t/m 15 mei

Avondvierdaagse

 

18 t/m 20 mei

Kamp groep 8

 

20 mei

Schoolreis groep 1 t/m 7

 

21 en 22 mei

Hemelvaartsdag (en vrijdag) vrij

 

25 t/m 27 mei

Kleuterdriedaagse

 

25 t/m 29 mei

Inloopmomenten

v.a. 14.30 uur

29 mei

Pinksterviering (zonder ouders)

 

31 mei en 1 juni

Pinksteren, kinderen zijn vrij

 

2 juni

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

24 juni

Algemene Ledenvergadering Viermaster

20.00 uur

3 juli

Juffen en meesterdag groep 1 t/m 8

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

8 juli

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

9 juli

Doorschuifmiddag

 

10 juli

Rapport mee

 

13 juli

Schoonmaakavond

 

14 juli

Musical voor opa’s en oma’s

19.00 uur

15 juli

Afscheidsavond groep 8

‘s avonds

17 juli

Calamiteitendag

 


Uitleg calamiteitendag
Dit is een dag aan het einde van het schooljaar, die onder voorbehoud vrij is. Echter, mocht er onverwachts ergens in het jaar een andere vrije dag nodig zijn, dan zal deze dag hiervoor gebruikt worden. Uiteraard brengen we u hiervan vroegtijdig op de hoogte.