Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning zij aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, naar welke vorm van vervolgonderwijs de leerlingen uitstromen, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning. Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij de schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn.’

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel van De Olijfboom te lezen.
Klik hier om de zorgposter van onze school te openen. Hierop kunt u zien hoe de ondersteuning aan de leerlingen planmatig georganiseerd is.