Onze missie

Op onze school willen we kinderen toerusten met kennis, vaardigheden en geloof. Zoals een boom stevig geworteld staat in de grond, zo is ons onderwijs gebaseerd op de bijbel waarin de stem van God gehoord kan worden. 'Gelovend leren groeien' is ons uitgangspunt.

Onze visie

Ons onderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis, vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken. Lees hier hoe onze identiteit er in de praktijk uitziet.

De Olijfboom staat voor goed onderwijs op maat aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit onderwijs wordt gegeven in een veilig klimaat, waarin kinderen zich gekend weten, onder leiding van goed toegeruste en gemotiveerde leerkrachten en leidinggevenden.

Het accent ligt op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. We willen de kinderen in alle opzichten maximaal tot bloei laten komen. Hierbij zoeken we voortdurend naar een optimale afstemming van het onderwijs op de individuele behoeften van het kind. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen goed kunnen functioneren binnen de groep. Dit laatste bevordert de saamhorigheid en de onderlinge verantwoordelijkheid. In ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van een kind, niet van beperkingen.

We zien het aanleren van de basisvaardigheden als onze hoofdtaak, maar ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit zijn daarnaast essentieel. We volgen en analyseren de vorderingen van de leerlingen systematisch volgens de principes van handelingsgericht werken.