Onderwijs

Op onze school geven wij vanaf groep 3 gedifferentieerd klassikaal onderwijs. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en binnen die groep onderwijs krijgen op het eigen niveau. 

In onze lessen werken wij met het directe instructie model waarin we in fases de leerstof aanbieden en daarbij direct de beheersing controleren met behulp van een controlevraag. Afhankelijk van de beheersing volgt of een zelfstandige voortzetting van de les of een vervolginstructie. Op die manier geven we ruimte aan een verschil in kennis en vaardigheden bij de leerlingen.

In de groepen 5-8 wordt er zowel schriftelijk als digitaal gewerkt. Deze manier van hybride werkt effectief en sluit tevens goed aan op het Voortgezet Onderwijs.

We vinden het ook belangrijk dat we eigenaarschap stimuleren bij onze leerlingen. Dit vraagt van hen een actieve en verantwoordelijke houding ten opzichte van schooltaken. We gebruiken daarvoor portfolio's.

In de kleuterbouw wordt gewerkt met de Leerlijn Jonge Kind waarin een thema breed wordt benaderd (taal, rekenen, lezen, etc.) en terugkomt in uitdagende, verrijkende hoeken van het klaslokaal.