Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De onderwijsinspectie houdt hier toezicht op. De Olijfboom heeft in september 2016 inspectiebezoek gehad. Onze school voldoet aan de eisen. U kunt hier klikken om het inspectierapport te lezen.