Dit schooljaar zijn we gestart met Jeelo. Jeelo staat voor  'Je Eigen Leeromgeving'. Jeelo heeft 12 projecten. Al deze projecten hebben de beleving van het kind en de directe leefomgeving van het kind als uitgangspunt:

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, verkeer, tekenen, handvaardigheid en drama komen geïntegreerd aan de orde. Elk project duurt ongeveer zes weken. In die zes weken werken alle groepen tegelijk aan het project. De kinderen werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een projectresultaat volgens vooraf gestelde eisen. Daarbij betrekken wij organisaties uit de omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed projectresultaat.

Jeelo biedt een eigen, digitale leeromgeving. Leerlingen krijgen hun eigen inlog en kunnen op elke plek werken, ook thuis. Ouders en leerlingen zijn hierdoor meer betrokken bij het onderwijs.

Wilt u meer informatie, ga dan naar:  jeelo.nl/voor-ouders