VPCO De Viermaster

Sinds 1 januari 2017 behoort onze school tot de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs 'De Viermaster'. 
VPCO de Viermaster bestuurt 8 scholen in het mooie gebied van de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug in de plaatsen: Elst, Ederveen, Overberg, Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel. 

Missie
Kinderen toerusten met kennis, vaardigheden en geloof.

Visie
Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis,
vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te
ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich
geliefd weten door God en de mensen die op school werken.
 
Grondslag
In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag:
De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven
en handelen.
De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de
Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect
voor elkaars geloofsbeleving.

Kernwaarden:
Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving
 

Klik hier voor het koersplan 2018-2022.

Klik hier om de identiteitsnotitie van De Viermaster te lezen.


Het bestuursbureau is gevestigd in Ederveen: 

VPCO De Viermaster 
Schoolstraat 1 
6744 WS Ederveen 
t: 0318-576580 
e: info@vpcodeviermaster.nl 
i: www.vpcodeviermaster.nl