1 september

Jaaropening in de hal 

8.45 uur

 

Openingsmaaltijd OR

17.30 uur

14 september

Start Project 1 Jeelo

 

14-18 september

Verkeersweek

 

14 september

Informatieavond groep 3

19.00 uur

 

Informatieavond groep 4

19.45 uur

15 september

Informatieavond groep 1/2

19.30 uur

16 september

Informatieavond groep 5

19.00 uur

 

Informatieavond groep 6

19.45 uur

17 september

Informatieavond groep 7

19.00 uur

 

Informatieavond groep 8

19.45 uur

21-25 september

Ouder-kind gesprekken

v.a. 14.30 uur

23 september

Start kinderpostzegels

 

1 oktober

Start Christelijke kinderboekenmaand

 

7 oktober

Studiemiddag, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

12-16 oktober

Kijkmorgens groep 2 en 3

 

14 oktober 

Fietsenkeuring groep 6, 7 en 8

 

16 oktober

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

19-23 oktober

Herfstvakantie

 

26 oktober

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

4 november

Dankdag, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

10 november

Studiemiddag, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

16-20 november

Inloopmomenten

v.a. 14.30 uur

4 december

Sinterklaasviering, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

15 december

Kerstviering kleuters

19.00 uur

16 december

Kerstviering kleuters

19.00 uur

17 december

Kerstviering groep 3 t/m 8 in de klas

19.00 uur

18 december

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

21 december t/m

1 januari

Kerstvakantie

 

4 januari

Start project 2 Jeelo

 
 

25 t/m 29 januari

Kijkmorgens groep 1

 

25 t/m 29 januari

Themaweek kerk en school

 

31 januari

Kerk- en schooldiensten

 

2 februari

Rapport mee

 

3 februari

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

4 en 9 februari

10-minutengesprekken

 

19 februari

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

 

1 maart

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

10 maart

Biddag, kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

15 maart

Start project 3 Jeelo

 

16 maart

Schoonmaakavond

19.00 uur

17 maart

Open dag voor nieuwe leerlingen 

‘s morgens en

‘s avonds

     

24 maart

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

31 maart

Paasontbijt

 
 

Paasviering in de kerk met ouders

13.00 uur

1 april

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

2 t/m 5 april

Goede vrijdag en Pasen, kinderen zijn vrij

 

14 april

Schoolfotograaf

 

21 en 22 april

Cito eindtoets groep 8

 

23 april

Koningsspelen, kinderen zijn om 13.00 uur uit

 

27 april

Koningsdag, kinderen zijn vrij

 

30 april

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

3 t/m 12  mei

Meivakantie

 

13 en 14 mei

Hemelvaartsdag (en vrijdag) vrij

 

17 mei

Start project 4 Jeelo

 

17 t/m 21 mei

Inloopmomenten

v.a. 14.30 uur

21 mei

Pinksterviering (zonder ouders)

 

23 en 24 mei

Pinksteren, kinderen zijn vrij

 

25 mei

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

23 juni

Algemene Ledenvergadering Viermaster

20.00 uur

30 juni

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

6 juli

Doorschuifmiddag

 

7 juli

Juffen en meesterdag groep 1 t/m 8

Kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

9 juli

Rapport mee

 

12 juli

Schoonmaakavond

 

13 juli

Musical voor opa’s en oma’s

19.00 uur

14 juli

Afscheidsavond groep 8

‘s avonds

16 juli

Studiedag, kinderen zijn vrij

 

Datum volgt:

Kleuterdriedaagse

 
 

Avondvierdaagse

 
 

Schoolreis groep 1 t/m 7

 
 

Kamp groep 8