Kinderen brengen een belangrijk deel van hun leven op de basisschool door. U als ouder of verzorger heeft veel met de basisschool te maken. Een basisschool kiest u met zorg. Wij willen in deze schoolgids een duidelijk beeld geven van onze school. Daarbij gaat het om wat wij met ons onderwijs willen bereiken en welke rol leerlingen, ouders, leerkrachten en anderen hierin spelen. Daarnaast vindt u in deze gids informatie over een groot aantal praktische zaken. Deze gids is tot stand gekomen in samenwerking met het team en medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt de inhoud van deze gids vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad.

Klik  hier om de schoolgids 2020-2021 van De Olijfboom te lezen.