Kindercommissie

Kindercommissie
De kindercommissie bestaat uit een leerling uit groep 7 en een leerling uit groep 8. Deze leerlingen inventariseren regelmatig wensen m.b.t. het schoolgebouw, het onderwijs, projecten en het schoolplein en vergaderen één keer per maand op vrijdagmiddag met de directeur. Goede ideeën worden indien mogelijk gerealiseerd.