Verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:


Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen met het hier te downloaden formulier. U kunt dit formulier ook bij de administratie op school verkrijgen. Vergeet niet het formulier tijdig in te dienen.