Expertisecentrum Uniek

Expertisecentrum Uniek is in samenwerking met de Olijfboom in Woudenberg een gemeentelijke paramedische praktijk in Woudenberg gestart, waarin behandeling van kinderen en volwassenen centraal staat. U kunt hier o.a. terecht voor fysiotherapie, logopedie, speltherapie. Ook maken een diëtist, kinderpsycholoog en orthopedagoog deel uit van het team.
 
Wat het behandelcentrum zo uniek maakt, is de multidisciplinaire samenstelling van het team. Hierdoor zijn we in staat om snel te screenen en te behandelen met een zo laag mogelijke wachttijd. De onderlinge samenwerking tussen de behandelaars en de scholen in Woudenberg bevordert de kwaliteit van zorg. Dit heeft een positief effect op het behandelresultaat.  Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het expertisecentrum.