1.1 De Olijfboom, een kennismaking

De Olijfboom is een christelijke basisschool. Onze christelijke identiteit is breed zichtbaar in het onderwijs. We vertellen verhalen uit de Bijbel, zingen christelijke liederen en psalmen, voeren gesprekken over geloofs- en levensvragen en vieren de christelijke feestdagen. Ook in het gedrag van kinderen willen we dat onze identiteit zichtbaar is.

Onze school biedt ruimte aan viertien groepen. Vanwege de groei van de school zijn er op dit moment twee noodlokalen geplaatst waar twee groepen gevestigd zijn. Daarnaast wordt er overlegd over permanente uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw. We verwachten in 2024 te kunnen starten met een uitbreiding van onze locatie. In ons gebouw zijn een zorglokaal, een speellokaal voor de kleuters, een grote hal met flexibele werkruimtes en diverse werkruimtes voor onderwijsondersteunend personeel aanwezig. Van deze ruimtes maken ook het expertisecentrum Uniek en BSO Bijdehandjes gebruik.

De Olijfboom telde op 1 februari 2023 326 kinderen. Ons team bestaat uit 31 leerkrachten, vijf onderwijsondersteuners, twee interne begeleiders, drie bouwcoördinatoren, twee leerkrachten voor de plusklas en een managementondersteuner. Het managementteam bestaat uit vijf personen waaronder de duo-directeuren.

Onze school vindt haar oorsprong in de "Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg", die in 1947 opgericht werd. Sinds 1 januari 2017 is onze school onderdeel van VPCO De Viermaster. De grondslag van De Viermaster is: De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen. De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.

Meer informatie over De Viermaster vindt u onder 1.6.

 

<< terug