2.2.2 Bijbelonderwijs

We gebruiken voor de Bijbellessen de methode “Levend Water”. Levend Water is een methode voor Bijbelonderwijs op de basisschool, ontwikkeld door hogeschool Viaa. De kern van de methode is het vertellen van verhalen uit de Bijbel. De kinderen horen wie de God van Israel is en wat Hij van Zijn kinderen vraagt. De verhalen die de kinderen horen, komen tot leven door het mooie beeldmateriaal. De gevarieerde en activerende opdrachten dagen vervolgens uit om met het thema aan de slag te gaan. 
 
Elke dag begint met de Bijbelse boodschap, die wij aan de kinderen mogen doorgeven. Wij openen en sluiten elke dag met gebed, een psalm en/of christelijke liederen. Drie keer per week wordt een Bijbelverhaal verteld, de andere dagen een zendingsverhaal en/of verwerking van een Bijbelverhaal. Elke groep werkt volgens een rooster. De verhalen zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
In de groepen 1 en 2 worden de Bijbelgedeelten vooraf doorgegeven aan de ouders. In de hogere leerjaren komt ook het Bijbellezen aan de orde. Op die manier bouwen de kinderen Bijbelkennis op. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende Bijbelvertalingen. 
 
Vanaf groep 3 hebben we een rooster voor het aanleren van psalmen en liederen. Het is de bedoeling dat alle kinderen meedoen met het wekelijks leren van afwisselend een psalmvers en een christelijk lied.

<< terug