2.2.7 Seksuele vorming

De methode Wonderlijk Gemaakt leert kinderen op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar. In de methode, die opgebouwd is van groep 1-8,  komen de volgende zaken aan de orde.

1. Zelfbeeldontwikkeling: Gericht op kennis en een positief beeld van zichzelf in verwondering richting de Schepper en het (h)erkennen van de eigen seksualiteit.

2. Aanleren van sociale normen:  Aan de hand van het begrip ‘privé’ (de intieme plaatsen van ons en andermans lichaam zijn niet publiek) en respectvolle omgang met elkaar.

3. Werken aan weerbaarheid:  Het kunnen beoordelen van verdachte situaties door een ja- of nee gevoel, een goed of een slecht geheim en dat durven te vertellen aan de juiste mensen. 

U4. itdragen van duurzame relaties van liefde en trouw:  Door aandacht voor vriendschap, verliefdheid, verkering en huwelijk dragen we de normen van relaties in liefde en trouw over. 
 

Aan ouders wordt een speciale brochure meegegeven, zodat u weet wat er op school besproken wordt en hier thuis ook met uw kind over door kunt praten.

Mocht u vragen hebben of hulp willen rondom het thema seksualiteit, dan kunt u contact opnemen met één van onze IB-ers.

<< terug