3.0 Inleiding

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen. Een goede leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Daarvoor is het van belang dat zij inzicht heeft in de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Op basis van de signaleringsgegevens bepaalt zij de aard van de zorg voor de leerling. De uitvoering van de zorg gebeurt planmatig. De leerkracht evalueert regelmatig of de zorg effect heeft. We gebruiken het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys om alle vorderingen en resultaten bij te houden. Daarmee kunnen we de ontwikkeling van alle leerlingen door de jaren heen volgen. Op onze zorgposter worden de verschillende niveaus van ondersteuning weergegeven.

<< terug