8.1 Schooltijden

Op De Olijfboom geldt het vijf-gelijke-schooldagenmodel. De kinderen hebben iedere dag les van 08.30-14.15 uur. Het is van belang dat de kinderen tijdig op school aanwezig zijn, zodat de les op tijd kan beginnen, namelijk om 08.30 uur. Dit raakt aan de onderwijstijd, waar de onderwijsinspectie ook op let. De school is open vanaf 08.20 uur.
De pauzes worden als volgt gepland:
vijf groepen *  12.00 uur - 12.15 uur  12.15 uur - 12.35 uur buiten spelen lunchpauze
vijf groepen * 11.55 uur - 12.15 uur 12.15 uur - 12.30 uur lunchpauze buiten spelen
kleutergroepen * 12.00 uur - 12.30 uur  12.30 uur - 13.00 uur lunchpauze buiten spelen 

* afhankelijk van groepssamenstelling, per jaar te bepalen welke groepen

 

 

<< terug