9.3 Contacten

Ouderraad
Aanspreekpunt vanuit de ouders:
Marlies van der Meij
Annelies Elbertsen
ouderraad@olijfboom.school

Ouderraad Aanspreekpunt vanuit het team:
Annemieke Jansen
Elvira Sok

Medezeggenschapsraad Oudergeleding:
Marc Driever
Jacolien Effowe
Jolanda Verduijn
mr@olijfboom.school

Annelies ‘t Hart
IJda de Laat
Roelien Bosma

Expertisecentrum Uniek
www.expertisecentrum-uniek.nl

Gymzaal De Camp
Jolanda van Baaren
033-2864748

Buitenschoolse opvang
Bijdehandjes www.bijdehandjes.info
SNO www.snowoudenberg.nl

Contactpersoon school en vertrouwenspersoon
Elma de Pater
henkenelma@henkdepater.nl

Externe vertrouwenspersonen
Michèle Haagmans en Gerian Verhoeven
Bereikbaar bij GGD op nr. 088-3556000

Verkeersveiligheid
Greta Leeuwdrent

Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)
Ds. E. Fransenlaan 1
3772 TX Barneveld
06-12284152

Klachtencommissie Organisatie Onderwijs
Preventie Jeugdzorg Utrecht
030-2316426

Inspectie van het onderwijs locatie Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
info@winsp.nl
0800-8051 (gratis)

GGD Eemland afd. Jeugdwelzijn
033-4678111

<< terug