9.3 Contacten

Ouderraad
Aanspreekpunt vanuit de ouders:
Mevrouw J. van Garderen
ouderraad@olijfboom.school


Ouderraad Aanspreekpunt vanuit het team:
Mevr. L. Eilander
Mevr. E. Sok


Medezeggenschapsraad Oudergeleding:
Dhr. M. Driever
Dhr. E. Lokhorst
Mevr. J. Verduijn
MR@olijfboom.school

Medezeggenschapsraad Personeelsgeleding:
Mevr. H.E. ‘t Hart
Mevr. IJ. de Laat
Mevr. R. Bosma

Expertisecentrum Uniek
www.expertisecentrum-uniek.nl

Gymzaal De Camp
Jolanda van Baaren
033-2864748

Buitenschoolse opvang
Bijdehandjes www.bijdehandjes.info
SNO www.snowoudenberg.nl

Contactpersoon school en vertrouwenspersoon
Mw. E. de Pater-van der Slik
henkenelma@henkdepater.nl

Externe vertrouwenspersonen
Michèle Haagmans en Gerian Verhoeven
Bereikbaar bij GGD op nr. 088-3556000

Verkeersouder
vacature

Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)
Ds. E. Fransenlaan 1
3772 TX Barneveld
06-12284152

Klachtencommissie Organisatie Onderwijs
Preventie Jeugdzorg Utrecht
030-2316426

Inspectie van het onderwijs locatie Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
info@winsp.nl
0800-8051 (gratis)

GGD Eemland afd. Jeugdwelzijn
033-4678111

<< terug